„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
profile_elisachabrillan [MSZ]