„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich
profile_senaidacolston [MSZ]