„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde
profile_zoechauvin75580 [MSZ]